Howard Chang, viceprezident organizace TCSA předsedal globální panelové diskuzi za účasti zástupců Newyorské univerzity (NYU), firmy Cognizant a Federální rezervní banky

Účastníky této panelové diskuze byli Benjamin Pring, zakladatel firmy Cognizant, Venky Venkateswaran, profesor ekonomie na vysoké škole Stern School of Business při Newyorské univerzitě a Lei Ding, ekonomický poradce , Federální rezervní banky ve Filadelfii.

Pandemie COVID-19 byla pro globální ekonomiku obrovským ničivou ranou. Nicméně současně nabídla všem zemím příležitost k přehodnocení stávajících paradigmat a k tomu, abychom se znovu zamysleli nad budoucností rozvoje lidského pokolení. Na globální úrovni musíme dosáhnout mezinárodního konsenzu a vybudovat mechanizmy pro efektivní spolupráci tak, abychom dokázali účinně bojovat s krizí veřejného zdravotnictví, klimatickými změnami, hospodářskou nestabilitou a dalšími společnými problémy. Na národní úrovni musí vlády, politické strany a vedoucí představitelé vytvořit či vylepšit stávající politiky a administrativní rámec a zvýšit úsilí při budování politicky stabilní a prosperující společnosti.

Většina zemí světa má velké hospodářské potíže, které nástup pandemie ještě prohloubil. Růst inflace a také deflace ekonomiky naznačují, že stávající měnové politiky již nejsou účinné a funkční. Pokud centrální banky budou i nadále využívat tradiční nástroje jako jsou úrokové míry, hodnota rezerv či pumpování peněz do ekonomiky, nebude možné dosáhnout trvale udržitelného ekonomického rozvoje.

Z globálního hlediska nyní lidské pokolení vstoupilo do rychle se měnícího informačního věku. Přesné, logické a účinné využívání nových datových zdrojů by být velmi přínosné pro národní samosprávu a politiku a pomoci urychlit rozvoj ekonomiky, životního prostředí i veřejnoprávních služeb. Centrální banky na celém světě se musí změnit a přijmout i další odpovědnost nad rámec tisknutí peněz či regulace úrokových sazeb a měly by se stát „národní ekonomickou databází” a „národním datovým mozkem” a spravovat informační databáze ku prospěchu digitalizované společnosti a všech občanů. O organizaci TCSA: http://www.tcsa.cloud/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1332149/DOCHoward.jpg

Related Links

http://www.tcsa.cloud/

SOURCE TCSA

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *